payrollofferte.net

Payrollofferte

Welkom op de website met uitleg en informatie over een payrollofferte.

Bent u als ondernemer of werkgever in Nederland op zoek naar informatie over payroll, zoekt u een payrollbedrijf voor uw bedrijf of wilt u een payroll offerte ontvangen en weten waar u dan op moet letten? Stop dan met verder te zoeken! Op al deze vragen geven wij u hieronder antwoord.

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie ontvangen? Vraagt u dan bij ons een transparante payrollofferte aan! Graag informeren wij u verder over waar u op moet letten bij een payrollofferte en alle mogelijkheden van payroll voor uw bedrijf, personeel, CAO, sector of branche en de daarbij behorende payrolltarieven.

Vraag een gratis offerte aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Waar moet ik op letten bij een payrollofferte?

Allereerst checkt u het payrolltarief (omrekeningsfactor) (zie check payrolltarief) en vermenigvuldigt u dit met 10 euro brutoloon excl. reserveringen (dus zonder vakantiegeld en vakantiedagen, idem brutoloon CAO of WML)!!

Is dit onder uw eigen payrolltarief, circa 1,40-1,45 (zie payrolltariefsberekening en vergelijken payroll en zelf verlonen) dan klopt er al iets niet. Vervolgens doorloopt u onze onderstaande payrolltariefchecklist en kijkt wat er wel en vaak niet in het payrolltarief van uw payrollaanbieder zit. Let u hier vooral op de onderstaande aandachtspunten voor wat betreft de regelingen en afspraken rond ziekte (welk arbodienstcontract?), ontslag (heeft het payrollbureau een eigen jurist) en pensioen!

Check payrolltarief

Payrollbedrijven hanteren verschillende soorten tariefsopbouw in hun offertes. Het meest gebruikte payrolltarief in offertes is:

1. Bruto uurloon x Omrekeningsfactor

Hierbij is belangrijk dat u goed oplet wat met het bruto uurloon wordt bedoeld (zie checklist). Is dit namelijk inclusief of exclusief reservering vakantiegeld en/of vakantiedagen. Daarnaast is van belang te weten wat er wel/niet in de payrollfactor zit qua vakantiedagen, ziekte, ATV dagen, feestdagen, bijzonder verlof, arbodienst, pensioen, scholing en werknemersverzekeringen.

Naast bovenstaande payrollaanbieders zijn er nog steeds payrollbedrijven, die in hun payrolloffertes zeggen dat payroll u maar € 0,10 per uur kost! Hierbij is belangrijk te weten, dat u uiteindelijk naast de € 0,10 marge (toeslag) ook al een marge in de payrollfactor van het payrollbedrijf heeft betaald!

Het payrolltarief is dan:

2. Brutoloon x Omrekeningsfactor + marge (toeslag)

De laatste minst transparante payrolltariefsopbouw in offertes, die steeds vaker wordt toegepast, is een vast percentage over de kostprijs. Zeer belangrijk in dit geval is te weten wat de payrollaanbieder verstaat onder de kostprijs (vakantiedagen, vakantiegeld, etc.) in zijn/haar payrollofferte. Het payrolltarief dat je dan ziet is:

3. Kostprijs + %

Uitleg payrolltariefsberekening

Het meest overzichtelijk voor u is om een payrolltariefsberekening in uw offerte te laten maken op basis van € 10 exclusief bruto uurloon (idem brutolonen uit uw CAO of Wettelijk Minimum Lonen (WML) en dit te laten vermenigvuldigen met de aangeboden payrollfactor (-en) (+ eventueel marge/toeslag). De formule ziet er als volgt uit:

Payrollfactor (c.q. loonsom/omrekeningsfactor) x €10 (+ eventueel marge/toeslag)

In uw offerte moeten deze factoren voor uw verschillende medewerkers staan. Het payrolltarief is namelijk voor studenten/scholieren, i.v.m. hun lagere sociale lasten, lager dan voor oproepkrachten en medewerkers met bepaalde en onbepaalde tijdscontracten. Wilt u deze payrolltariefsberekeningen ontvangen? Vraagt u dan nu bij ons een vrijblijvende payrollofferte aan!

Informatie over payroll t.o.v. zelf verlonen

Het meest overzichtelijk om uw kosten bij een payrollbedrijf te vergelijken met uw eigen interne kostprijs (dus incl. al uw directe en indirecte werkgeverslasten). Is de uitkomst van een payrollberekening bij een payrollbedrijf op basis van € 10 exclusief bruto uurloon (idem uw brutolonen CAO of WML) vervolgens te vermenigvuldigen met 0,88. Dit is namelijk ongeveer het percentage dat een payrollbedrijf hanteert voor wat betreft de daadwerkelijke productiviteit van uw medewerker binnen uw bedrijf (260 werkbare dagen min feestdagen, vakantie, bijzonder verlof en ziekte).

De berekeningen zien er in de praktijk dan als volgt uit:

1. Payrollberekening

€ 10 x 1,70 (v.b. payrollfactor) + evt. € 0,10 (marge/toeslag) = € 17,10 x 0,88 = € 15,10

2. Zelf verlonen

€ 10 x 1,50 (directe werkgeverslasten (b.v. pensioen en belastingen) + indirecte werkgeverslasten (b.v. accountant, ziekteverzuimverzekering, arbodienst etc.) = € 15,00

Doet u al deze payrollberekeningen voor al uw verschillende medewerkers. De payrollkosten zijn/moeten namelijk voor studenten of scholieren, i.v.m. hun lagere sociale lasten (o.a. geen pensioen), sowieso lager zijn dan voor oproepkrachten, medewerkers met bepaalde en onbepaalde tijdscontracten. Tevens vermenigvuldigt u bij hen i.v.m. bijna geen ziekterisico met 0,90.

Wilt u van ons een transparante payrollberekening ontvangen? Vraag dan nu snel een payrollofferte bij ons aan!

Payroll en ziekte

Waarop moet u voor uzelf en uw medewerkers nu letten bij payroll en ziekte?

U begrijpt dat het ziekteverzuim van uw medewerkers het grootste risico met betrekking tot de kosten voor payrollondernemingen is. Payrollbedrijven zijn op dit gebied dan ook net verzekeringsmaatschappijen en zullen de kosten hiervan voor een groot gedeelte in hun payrolltarieven vooraf doorcalculeren. Maar bij een hoger ziekteverzuim of extra begeleiding de kosten mogelijk aan u proberen door te berekenen.

Veel voorkomende manieren van het doorberekenen bij een hoger ziekteverzuim in een bepaalde periode, is een payrolltariefsverhoging of nacalculatie (zie ook onze payrolltariefchecklist). Let u er daarom op wat uw eigen risico voor ziekte is qua aantal dagen of uren, wat de eventuele verhoging van uw payrolltarief is bij een hoger ziekteverzuim en/of de wijze waarop zij een eventuele nacalculatie doen en tot slot welke kosten zij u eventueel doorberekenen vanuit een traject Wet verbetering poortwachter.

Kortom, vraag voor uzelf als werkgever wat de voorwaarden bij ziekteverzuim zijn en controleer deze in de payrollofferte, overeenkomst of algemene voorwaarden. Vergelijk daarnaast uw huidige CAO met de CAO van het payrollbedrijf voor wat betreft het aantal wachtdagen en het ziekengeldpercentage gedurende de eerste twee jaar loondoorbetalingsverplichting.

Wij kunnnen er voor zorgen dat het punt ziekte bij ons goed is afgedekt en geregeld. Hierdoor komen u en uw medewerkers bij ziekte niet achteraf voor verrassingen te staan.

Payroll en ontslag

Belangrijk bij uw payroll keuze is om goed te kijken naar de regelingen, die een payrollbedrijf hanteert (zie ook onze payrolltariefchecklist) rond ontslag. Vooral als u vaste medewerkers met onbepaalde tijdscontracten heeft, is ontslag van belang.

Met payroll koopt u een deel van het ontslagrisico af. Stel dat de vraag afneemt of dat iemand zijn werk niet goed doet. Dan zou u relatief eenvoudig, met het in acht houden van een in het contract vastgestelde opzegtermijn, van iemand afscheid moeten kunnen nemen. Het payrollbedrijf is namelijk in juridische zin de werkgever van de desbetreffende medewerker en dient het ontslag verder voor u af te handelen.

Dit wetende begrijpt u dat ontslag de nodige risico’s en kosten voor payrollondernemingen met zich mee kan brengen. Payrollbedrijven zijn dan ook op dit gebied net verzekeringsmaatschappijen en zullen de kosten van ontslag voor een groot gedeelte in hun payrolltarieven doorcalculeren, maar waar mogelijk (bij onduidelijkheden) deze ook aan u proberen door te berekenen.

Let u er daarom op wat er van u wordt verlangd met betrekking tot dossiervorming bij ontslag, wat uw kosten bij een herplaastingstraject zijn en wat uw eventuele deel bij een ontslagvergoeding of transitievergoeding is. Kortom, vraag wat de voorwaarden bij ontslag zijn en controleer deze in uw payrollofferte, overeenkomst of algemene voorwaarden.

Wij kunnnen er voor zorgen dat het bovenstaande punt over ontslag goed is afgedekt. Hierdoor komt u achteraf bij een ontslag niet voor verrassingen te staan.

Vraag een gratis offerte aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payroll en pensioen

Een belangrijke vraag die u zichzelf en voor uw personeel bij payroll moet stellen, is: “Hoe is de pensioenopbouw bij het desbetreffende payrollbedrijf geregeld?” Naast ziekte en ontslag is pensioen namelijk een regeling die van groot belang is voor het payrolltarief en de arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers als u besluit te gaan payrollen.

Payrollbedrijven, die onder de ABU en NBBU vallen, hebben de mogelijkheid om medewerkers, na hun 21 jaar, na 26 gewerkte weken voor een bepaalde tijd, in de Basisregeling van het StiPP pensioen te laten opbouwen.

De pensioenpremie voor uw medewerker bedraagt dan enkele procenten (geheel ten lasten van de payroll werkgever). Ter vergelijk bij een beetje Bedrijfstak Pensioen Fonds (BPF) zijn de werknemer- en werkgeverspremies al gauw meer dan 10%. Dat dit voor de werknemer zijn pensioenopbouw en de kostenkant voor, in dit geval, “de payroll werkgever” gevolgen heeft, hoeven wij u niet verder uit te leggen.

Vaak ziet u dus bij een payrollofferte van een ABU of NBBU payrollbedrijf 3 soorten payrolltarieven. Het eerste tarief voor de eerste 26 weken, een tweede tarief tussen 26 en 52 weken en een derde na 52 weken (soms een vierde, maar dit heeft weer te maken met het ontslagrisico, zie payroll en ontslag). Staat dit nergens vermeld, vraag hier dan naar!

Een goed payrollbedrijf zal een pensioenadviseur inschakelen om de eventuele gevolgen voor iedere individuele medewerker te bekijken en daarnaast te beoordelen of een waardeoverdracht (= Het overdragen van de waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een werknemer van werkgever wisselt) voor hem/haar zinvol is. Laat uw medewerkers hiervoor ook het pensioenregister raadplegen. Dit i.v.m. met mogelijke overige pensioenpotjes bij Bedrijfstak Pensioenfondsen.

De politiek in Nederland wil dat de payrollbedrijven aansluiting zoeken
bij het bedrijfstakpensioenfonds (BPF) van de sector waar de payrollwerknemer te werk is gesteld. Mocht dit gebeuren dan behoort de onderlinge concurrentie van payrollbedrijven op arbeidsvoorwaarden weer een stuk dichterbij tot het verleden!

Kortom, vraag bij een payrollofferte welke regeling voor uw medewerkers van toepassing zijn en controleer de eventuele payrolltariefsverhogingen na 26 of/en 52 weken voor uw payrollmedewerkers.

Wij kunnen er voor zorgen dat het punt pensioen goed is geregeld. Hierdoor komen u en uw medewerkers (bij hun pensioen) achteraf niet voor verrassingen te staan.

Payrolltariefchecklist

Om te weten wat u koopt, volgt hier een checklist die u kunt gebruiken om uw payrolltarieven in uw payrolloffertes te vergelijken.

• Tarieven inclusief of exclusief vakantiegeld en /of vakantiedagen?;
• Tarieven inclusief ziekte/arbo (zonder eventuele nacalculatie)?;
• Zitten ATV dagen in de tarieven of worden ze doorberekend?;
• Tarieven inclusief feestdagen?;
• Tarieven inclusief bijzonder verlof?;
• Mogelijke aanvangskosten?;
• Tarieven voor 65+ of scholieren/studenten?;
• Tarieven en regelingen voor herintreders en arbeidsgehandicapten?;
• Regeling eventuele subsidieteruggaven (BBL)?;
• Collectieve ongevallenverzekering?;
• Welke pensioenregeling voor uw medewerkers?;
• Scholingsfonds voor uw medewerkers?;
• Tarieven toeslag- of overwerkuren?;
• Tarieven reiskosten en onbelaste vergoedingen?

Na dit gelezen te hebben, wilt u misschien weten wat uw payrolltarieven zijn? Vraag daarvoor nu een payrollofferte bij ons aan!

Wat is payroll?

Bij de dienstverlening payroll wordt het payrollbedrijf op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw medewerkers. Dit is ook het grote verschil tussen een payrollbedrijf en een loonadministratiekantoor of accountant, bij de laatste blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever.

Dit betekent dat u bij de dienstverlening payroll uw eigen medewerkers werft en selecteert. U bepaalt nog steeds bij payroll de werktijden, het salaris en arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers, verzorgt de planning en behoudt het contact met uw medewerkers op de werkvloer (hier verandert er dus niets met de dienstverlening payroll!).

Het payrollbedrijf moet als juridische werkgever van uw medewerkers o.a. zorgen voor betaling van de netto-salarissen, loonbelasting en sociale lasten en pensioenpremies. U huurt/least eigenlijk bij een payrollbedrijf uw eigen personeel terug maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u hierdoor meer tijd overhoudt om te ondernemen, is dit voor veel ondernemers in Nederland de belangrijkste reden om zijn/haar personeel (meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland) onder te brengen bij een payrollbedrijf. Laat ons u ook verder helpen en vraag een payroll offerte bij ons aan!

Waarom payroll?

Onvoorstelbaar welke vragen er b.v. over verzuimverzekeringen, employeebenefits, pensioenen, arbodienst, UWV, Belastingdienst etc. allemaal op een ondernemer of werkgever in Nederland afkomen.

Als ondernemer heeft u vaak geen zin en tijd om u zich daarin te verdiepen. Laat staan dat u alle juridische risico’s op personeelsgebied voor uw bedrijf kan overzien. Een oplossing voor u en uw bedrijf is dan de dienstverlening payroll van een payrollbedrijf!

Het payrollbedrijf wordt administratief én juridisch werkgever. Zij draagt zorg voor contracten, salaris, ziektebegeleiding volgens de Wet Verbetering Poortwachter en weet precies wanneer iemand op een vast contract aanspraak kan maken. Zo komt u juridisch nooit meer voor verrassingen te staan.

Het enige dat uw medewerkers bij gebruik van de dienstverlening payroll merken, is dat zij hun salaris via het payrollbedrijf ontvangen. Functioneringsgesprekken, het kerstpakket en loopbaanvooruitzichten blijven namelijk allemaal gewoon uw verantwoordelijkheid bij de dienstverlening payroll.

Over payrollofferte

Wij van payroll offerte kunnen elke MKB ondernemer of werkgever in Nederland een passende payrollconstructie tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een payrollofferte aan en ontvang deze binnen 48 uur, boordevol informatie over payroll voor u, uw bedrijf en personeel.

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven kunnen net als wij van payrollofferte u ook uitleggen wat payroll is. Zij bieden hun payrolldiensten door heel Nederland aan hebben hierdoor enkele 10.000en medewerkers op de payroll.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.